I år infinner sig den etablerade shoppingdagen Black Friday fredagen den 27 november, dagen efter Thanksgiving. Black Friday är för många konsumenter startskottet för julhandeln. Vi har tidigare sett en årlig ökning av försäljningen i samband med denna dag.

Den pågående coronapandemin kommer med största sannolikhet att påverka handelsmönstret. Färre konsumenter vill besöka butikerna vilket pekar på en online-intensiv Black Friday i år. Enligt en Sifo-undersökning påvisas det att 42% av svenskarna uppger att de på grund av coronapandemin kommer välja online-shopping framför fysisk handel på Black Friday.

Pandemin påverkar inte bara på vilket sätt vi väljer att handla utan prognostiseras även influera vad vi handlar. På grund av inställda semesterresor har intresset för att fixa och renovera i hemmet ökat. Därmed anar man en ökning i försäljning gällande inredning och hemelektronik.