Project Description

Arbetets museum

Hemsida • Grafisk profil • Sociala medier

Arbetets Museum är ett svenskt arbetslivsmuseum i Norrköping. Museet visar arbetsliv och arbete. Det har utställningar om arbetets villkor, om det vardagliga slitet på arbetsplatser och om arbetets historia samt dokumenterar industrisamhällets historia. Museet är även känt för att lyfta fram genusperspektiv i sina utställningar. Arbetets museum bedriver forskning genom att dokumentera och samla in berättelser från människor, med både dåtid och nutid i fokus.

”Jag har haft förmånen att arbeta med Etendo i ett webbprojekt under 2014-2016 och slagits av deras mycket höga servicenivå och förmåga att förstå mig som kund och det behov min organisation har. Etendo har sedan dag ett levererat långt över förväntan och det har varit ett nöje att samarbeta med dem i det webbprojekt jag driver.”

Helena Karlsson
Kommunikationschef, Arbetets Museum

Inledning

Arbetets museum är ett av Sveriges centralmuseer och spelar en viktig roll i förmedlingen av berättelser om arbete och vardagsliv. Den digitala upplevelsen har blivit en viktig, om inte avgörande faktor, för många av landets museer. Målet med Arbetets museums nya webbplats har varit att den ska spegla ”hela huset” och tillgodose besökarnas högt ställda krav på tillgänglighet och aktuell information.

Vårt uppdrag var att ta fram en ny hemsida med ett nytt grafiskt manér samt att, på den nya hemsidan, tillgängliggöra flera databaser med koppling till verksamheten Arbetets museums syfte med den nya hemsidan var att den skulle bidra till att öka intresset för museet genom såväl bild, text, ljud och rörelse på webbplatsen.

Uppdraget har inneburit höga krav på teknisk kompetens då vi byggt avancerad funktionalitet, men ändå gjort det enkelt för museets personal för att kunna uppdatera hemsidan. Resultatet blev en välproducerad webbplats med ett hållbart kreativt koncept som sticker ut i mängden.

Uppdragets bakgrund och syfte

Målet med Arbetets museums nya webbplats har varit att den ska presentera ”hela huset” på sajten. Strykjärnet, byggnaden där museet finns, innehåller många olika verksamheter som t.ex. utställningar, kreativa verkstaden för barn, butik, restaurang och café, konferensverksamhet, insamling och forskning samt EWK-museet.

Med en logisk struktur ska besökare enkelt kunna tillgodogöra sig innehållet på hemsidan. Webbplatsen skulle upplevas som levande samt tilltala ”husets” breda målgrupp, men även beröra besökaren med syfte att väcka nyfikenhet hos dem som ännu inte besökt museet.

Genom att tipsa om nya evenemang och aktuella utställningar till målgruppen, som är allt ifrån barnfamiljer, skolor, företag till samhällsengagerade, vill Arbetets museum uppmuntra sina besökare till fler fysiska besök i museet i framtiden.

Uppdragets specifika förväntningar och mål

Genom att göra hemsidan användarvänlig och enkel att uppdatera, vill man att den egna personalen ska kunna publicera texter och bilder på hemsidan för att möjliggöra att hemsidan känns levande. Man vill även öka tillgängligheten genom att nå ut till alla som surfar via mobil eller surfplatta och att designen skulle anpassas efter alla moderna webbläsare.

Museet hade önskemål om att vi även såg över deras grafiska profil, som inte var digitalt anpassad. Detta arbete innefattade framtagandet av webbsäkra typsnitt samt anpassning med ytterligare komplementfärger och grafiska ikoner/figurer som ska fungera både i tryckta och digitala produktioner.

För att säkerställa att webbplatsen överlever under en längre tid involverade vi flertalet av museets medarbetare både under och efter projektet. Deras kunskap är avgörande för hur hemsidan kommer att utvecklas efter lanseringen. Intervjuerna hjälpte oss att skapa en webbplats som översteg kundens alla förväntningar. Vi valde ut, förädlade, prioriterade och anpassade för att skapa ett hållbart kreativt koncept, en väl genomarbetad struktur och en gedigen teknisk lösning.

Design & Färgval

Designen har ett modernt uttryck i form av kvadratiska nydanade element. Färger har valts med inspiration från husets vackra fasad och interiör – detta för att ge en försmak av museet och en tydlig koppling till byggnaden. Formen med de färgglada plattorna och layouten lockar till läsning och behåller läsaren. Formen vägleder även besökaren att sortera och prioritera informationen.

För att öka den digitala upplevelsen har vi integrerat inslag av att lyssna på berättelser, filmat material vid aktuella händelser, sociala flöden och annan typ av interaktion.

Responsiv Design

Användarvänlighet har varit ett grundtema som genomsyrar hela sajten. Medvetenheten och kunskapen om tillgänglighetsfrågor nyttjades och webbplatsen blev lätt att använda oavsett skärmstorlek. En responsiv och mobilanpassad webbplats som når ut till alla som surfar via dator, mobil eller surfplatta blir tillgänglig för fler människor 24 timmar om dygnet.

Utställning & Evenemang

Det nya utseendet lyfter på ett mycket bättre sätt fram relaterade evenemang och events så att sajten känns mer levande. Med smarta kopplingar till andra externa resurser, förenklas och effektiviseras en del av det dagliga arbetet med att lägga ut information om evenemang och utställningar, vilket är mycket värdefullt för Arbetets museum personal. Sajten förändras flera gånger varje dag.

EWK-Museet

Vi har formgett och skapat/programmerat en bilddatabas där man kan uppleva en av Sveriges mest kända politiska satirtecknare: EWK, Ewert Karlsson. EWK-museet har fått stor betydelse och uppmärksamhet efter terrordådet hos den franska satirtidningen Charlie Hebdo.

Arbetslivsmuseer

Arbetslivsmuseerna i Sverige bevarar industrisamhällets kulturarv och berättar om arbetsplatser och yrken som inte längre existerar. Arbetets museum fungerar som ett stöd till arbetslivsmuseerna. Vi har skapat en databas där besökaren kan finna information om alla arbetslivsmuseer, antingen via en karta eller ett sökformulär.

Sociala medier

Genom sociala medier kan museet ha en öppen dialog med omvärld, bygga nya relationer och öka sin tillgänglighet. Därför har vi integrerat sociala medier på webbplatsen. Vi har även speglat den grafiska profilen på t.ex. Facebook.

Grafisk profil

Museet hade önskemål om att vi såg över deras grafiska profil, som inte var digitalt anpassad. Detta arbete innefattade framtagandet av webbsäkra typsnitt samt anpassning med ytterligare komplementfärger och grafiska ikoner/figurer som ska fungera både i tryckta och digitala produktioner.

Resultat

Resultatet blev en välproducerad webbplats med ett hållbart kreativt koncept som sticker ut i mängden. Att webbplatsen är responsiv med mobilanpassat innehåll var ett krav som vi i efterhand kan konstatera var ett mycket bra beslut. Genomsnittstiden för mobilt surfande på hemsidan har ökat med 97%. Dessutom har antalet unika besökare på hemsidan har ökat med 25%.

Vi ökade tillgängligheten med hjälp av att göra valda delar av hemsidan på engelska för de som inte behärskar det svenska språket. Genom vår nya tekniska plattform har Arbetets museum nu möjlighet att successivt utöka webbplatsen med fler språk samt teckentolkning och talsyntes. Andra viktiga funktioner som vi har skapat är formulär för insamling av berättelser. Dessutom blev webbplatsen äntligen lätt att använda oavsett skärmstorlek och enhet (dator, mobil och surfplatta), tack vare den responsiva designen.

Med våra smarta kopplingar till andra externa resurser (som t.ex. ostergotland.events) förenklas och effektiviseras en del av det dagliga arbetet med att lägga ut information om evenemang och utställningar, vilket varit mycket värdefullt för Arbetets museum personal.

Webbplatsen har dessutom fått fin respons från både personal och besökare sedan den lanserades. Vi har uppfyllt alla kundens förväntningar och krav på hemsidan och dessutom säkerställt museets digitala framtid.

Den 26 mars 2015 vann Arbetets Museum pris som ”Årets uppdragsgivare” för sin nya hemsida. Priset delades ut av Marknadsföreningen i Östergötland på Agda-galan.

I februari 2015 nominerades Arbetets museum till den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets museum 2015″ och någon månad tidigare nominerades museet även till ”Årets utställning 2014″. Dessa är väldigt fina nomineringar som de fått tack vare sina utställningar, stora engagemang och alla samarbetspartners som hjälpt dem att nå dit, varav vi är en av dessa. Utöver detta slog Arbetets Museum besöksrekord 2014. Totalt 234 126 personer har besökt museet, en ökning med 16 189 personer jämfört med föregående år.