Project Description

Lärande i Sverige

Kampanj • Bloggverktyg • Hemsida

Lärande i Sverige AB äger och driver framgångsrikt både Realgymnasiet, Erlaskolan och Real Camp runt om i Sverige. Erlaskolan är en modern grundskola som bygger på forskningsbaserad pedagogik och ett helhetstänkande inom tre viktiga områden: entreprenöriellt lärande, modern teknik och hälsa.

”Etendo fick förtroendet att förtydliga utbildningsföretagets varumärke med en modern och aktuell webbdesign på deras hemsidor. Kampanjen omfattade både färgtema och budskap för hemsida, surfplatta och smartphones.”

Webbuppdragen vi haft har omfattade både design och budskap för hemsida, surfplatta och smartphones. Etendo har även byggt ett nytt grafiskt anpassat bloggverktyg som skolorna använder i sin undervisning. Vi har även gjort en CV-databas för HR-avdelningen för att effektivisera vid nyrekrytering av medarbetare. Utöver detta har vi skapat Larande.se, Erlaskolan.se och Realcamp.se. Sistnämnda sidan har Etendo stått för det tekniska utvecklingsarbetet i projektet.