Björks & Byberg utvecklar, levererar och marknadsför attraktiva resetjänster och är idag en av landets största privatägda aktörer. Nationell styrka i kombination med lokal förankring och gedigen erfarenhet inom resor och persontrafik gör Björks & Byberg starka på marknaden. Etendo har varit delaktig i utvecklandet av en mobilapp, för både Android och iPhone, för anropsstyrd ersättningstrafik åt deras förare.