Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler män och kvinnor får möjlighet att forska och doktorera inom arkitektur, byggnadsteknik m.m. samt stiftelsen ge projektstöd till individuella forskningsprojekt. Etendo.se fick i uppdrag av att ta fram ny design och webb för att marknadsföra/nå ut till de aktuella målgrupperna. Slutresultatet blev en modern och mobilanpassad hemsida med användarvänlig navigation.

Besök sidan här: www.lundbergsstiftelserna.se/