Hos Zetas Trädgård hittar du Sveriges största sortiment av trädgårdsväxter. Inköpen, som sker med stor omsorg, garanterar de bästa växterna från Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Amerika och England.

Hela marknaden är under förändring och allt fler handlar sina växter på nätet. Tillsammans med oss på Etendo förbereder sig nu Zetas Trädgård för att växa vidare genom att vidareutveckla sin nuvarande webbutik i Magento. Etendo kommer att bli en framtida partner som har ett större intresse än att bara leverera en plattform. Zetas Trädgård får genom samarbetet en trygg partner som tar ett helhetsansvar och därmed säkerställer att deras närvaro på nätet blir problemfri, kostnadseffektiv och lönsam.

Besök zetas.se