E-handelsprojektets
olika faser

Ett framgångsrikt e-handelsprojekt börjar alltid med ett bra grundarbete där vi analyserar projektets förutsättningar. Vi vet vilka utmaningar du kommer att möta på vägen och tack vare vår breda kunskap och erfarenhet inom både e-handelsprojekt och tekniska lösningar får du rätt förutsättningar för att lyckas med din e-handelssatsning. För oss är det viktigt att vi alltid arbetar nära våra kunder i varje steg av utvecklingsprocessen och tillämpar agil projektmetodik för att uppnå bästa effektivitet i varje projekt. Här kan du läsa projektets olika faser:

Analys och strategi

Vi analyserar tillsammans med er, önskemål och krav ni har på er nya webbutik gällande funktionalitet, design och ev. integrationer. Uppsättning och konfigurering av utvecklingsmiljö och Magento sker.

Struktur och design

Våra grafiska formgivare skissar en startsida, produktsidan, kategorisidan, varukorg och kassa för godkännande. I denna fas implementeras designen och ni kommer löpande kunna se resultatet. Denna fas är iterativ och sker efter att en analysfas av sida/sidor har skett. Vi anpassar även designen till att göra webbutiken responsiv/mobilanpassad för surfplattor och smartphones.

Utveckling och integration

Vi kommer att i det här steget att implementera funktionaliteten för de sidor som i ett tidigare steg analyserades och designades. I detta steg återfinns större delen av utvecklingstiden och är det mest komplexa steget. I detta steg sker även implementeringen av betalningslösningar och integrering av ev. affärssystem.

Innehåll

I detta steg läggs era produkter och texter in, antingen via det integrerade affärssystemet eller administrations-gränssnittet. Om ingen koppling till affärssystemet finns och ni har möjlighet att exportera produkter och priser från er nuvarande webbutik så kan vi hjälpa er att importera dessa i nya butiken.

Kvalitetssäkring

När samtliga faser innan testfasen är avklarade tar vi fram och utför de slutgiltiga testerna tillsammans med er för att få ett slutgiltigt godkännande. Exempel på tester som kommer att genomförs är t.ex. provköp. I detta steg finns det även tid avsatt för att justera och göra ev. ändringar. Vi tittar även på att webbutiken ser bra ut/fungerar i de största webbläsarna och i olika enheter som t.ex. mobil och surfplattor.

Utbildning och lansering

Projektet avslutas med lansering, utbildning samt efter en tid ytterligare efterföljande möte med er för att möjliggöra erfarenhetsöverföring, återkoppling samt även att ta tillvara de idéer för vidareutveckling som uppstått under projektets gång.