Under våren 2021 har Etendo jobbat med att utveckla Vadstena kommuns nya webbplats. Hemsidan har fått ett nytt modernt utseende, blivit mobilanpassad samt är mer användarvänlig och har fått fler e-tjänster kopplade till sig. WordPress-sidan har byggts i det sk. Helsingborgstemat och utgår från användartester, omvärldsbevakning och statistik från gamla webbplatsen.

Nya hemsidan har fått bättre sökfunktion och är mer tillgänglig med till exempel talsyntes och språköversättning osv. Målet har varit att Vadstena.se ska bli ett naturligt forum för medborgare, företagare och besökare för att utföra ärenden, få information och på olika sätt vara mer delaktiga i utvecklingen av Vadstena kommun.

Besök Vadstenas nya hemsida